Wat is er nodig voor een luisterkind afstemming?

Om een afstemming te kunnen maken heb ik de volgende informatie nodig:

  • e-mailadres waar ik de afstemming naar toe kan e-mailen,
  • voor- en achternaam van je baby, kind of jezelf,
  • als het kind waarop ik mag afstemmen ouder is dan 10 jaar, is er toestemming van het kind nodig,
  • geboortedatum van je baby, kind of jezelf,
  • gezinssamenstelling (uit welke personen bestaat het huishouden),
  • de vragen die je hebt,
  • achtergrondinformatie omtrent de vragen die je hebt,
  • foto waar je baby, kind of jij alleen op staat

Hoe specifieker de achtergrondinformatie en vragen zijn die ik ontvang, des te dieper kan ik op jouw vraagstukken ingaan. Je mag alle vragen stellen die je hebt maar ik kan niet garanderen dat je overal antwoord op krijgt. Uit de praktijk blijkt wel dat de belangrijkste vragen voor dat moment worden beantwoord. De vragen kunnen heel divers zijn bijvoorbeeld waarom jij of je kind bepaald gedrag vertonen of wat de beste stappen of juiste keuzes zijn voor jou of je kind en hoe je daarbij ondersteund kan worden.