Algemene voorwaarden

 1. Aanmelden voor een Luisterkindafstemming voor jezelf of je kind, gaat enkel via de website.
 2. Aansluitend aan de aankoop is meer informatie nodig betreft de aanvraag. Deze informatie wordt gevraagd nadat de betaling is gedaan.
 3. Betaling voor een Luisterkind-afstemming vinden vooraf plaats. De kosten voor de afstemming is het afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website.
 4. Een afstemming is geen vervanging voor een medische behandeling. Ik ben geen dokter, therapeut, orthopedagoog of kinderpsycholoog.
 5. Ik voorkom of verhelp geen ziektes of aangeboren afwijkingen.
 6. Ik voorspel geen toekomst zoals huwelijken, scheidingen, zwangerschappen, ziektes of overlijden.
 7. Tijdens de afstemming wordt nooit het zielendoel van de persoon duidelijk.
 8. Ik maak alleen een afstemming in opdracht van de ouder bij wie het kind woont. Ik behandel geen aanvragen van oma voor haar kleindochter, van een neef voor zijn nichtje, voor een ouder over hoe haar baby/kind het bij haar ex-echtgenoot heeft, van een juffrouw op school over een baby/kindje in haar klas of welke andere combinatie denkbaar is.
 9. Ik ben te aller tijden in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren, zonder opgave van reden. De betaling zal dan gerestitueerd worden.
 10. Jet Janssen behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de afstemming te annuleren. De betaling zal dan gerestitueerd worden.
 11. Ik ben in de gelegenheid om een ander tijdspad aan te geven, zonder opgave van reden. Uiteraard probeer ik altijd wel de afstemmingen binnen twee weken te realiseren.
 12. Als volwassene ben je verantwoordelijk voor het doorgeven van alle juiste informatie die belangrijk zijn voor een afstemming. (namen, leeftijd, scheiding, foto etc.)
 13. Vermeld zoveel mogelijk informatie op voorhand, zodat ik zo gericht mogelijk de afstemming in kan gaan. Met genoeg informatie kan ik meer gerichte stappen zetten.
 14. Kinderen vanaf de leeftijd van 10 jaar moeten op de hoogte zijn dat de ouders/verzorgers een afstemming hebben aangevraagd. Ik ga er vanuit dat de ouders dit met hun kind hebben overlegd en dat het kind akkoord is.
 15. Child in Mind (Jet Janssen)  is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen/schade van de afstemming